Business Lawyers Network er et netværkssamarbejde mellem erhvervsjurister, advokater og revisorer i Jylland, på Fyn og på Sjælland.

  • Erhvervsjurister
  • Advokater
  • Revisorer

Business Lawyers Network ApS
(Jylland/Fyn/Sjælland)

Business Lawyers Network er et netværkssamarbejde mellem erhvervsjurister, advokater og revisorer i Jylland, på Fyn og på Sjælland.

Det er et faktum, at finanskrisen har gjort det svært for både små og store virksomheder. Nu er der kommet en lov (trådt i kraft 1/4-2011), som gør det nemmere at rekonstruere konkurstruede virksomheder.

Alternativet for konkurstruede virksomheder var tidligere en betalingsstandsning, der i 98% af tilfældene alligevel endte i en konkurs. Nu giver loven mulighed for en rekonstruktion, der ved hjælp af f.eks. frasalg og akkordordninger øger virksomhedens chancer for overlevelse og giver kreditorerne bedre chancer for at se nogle af de penge, de har tilgode.

Business Lawyers fokuserer målrettet på at skabe en win-win situation, således at en konkurs undgås. Kreditorerne har større sandsynlighed for at få pengene igen når aktiverne ikke nødvendigvis skal tvangsrealiseres i en konkurs og skyldneren (debitor) får en fair chance for at beholde skindet på næsen.
Business Lawyers Network ApS er altså ikke et advokatfirma i traditionel forstand, men et netværkssamarbejde mellem selvstændige erhvervsjurister, revisorer, advokater, virksomhedsformidlere, rationaliseringseksperter, kapitalformidlere og investorer. Kort sagt: Det, der skal til for at rekonstruere en virksomhed.

Det er vores vision, at vi kan gøre en positiv forskel ved at redde de sunde dele af de virksomheder, der er kommet i uføre og dermed være med til at sikre arbejdspladser og værdier i Danmark.