Skip to main content
Ingen traditionel finansiering/kapital uden sikkerhed eller en god businessplan.

Vi kan hjælpe dig i den rigtige retning.

Finansiering af drift og investeringer

Vælger en iværksætter at drive sin virksomhed i et selskab, er det selskabet, der indgår aftaler, ligesom det er selskabets midler, der hæfter for forpligtelserne fra disse aftaler. Ejeren af iværksætterselskabet hæfter kun med sit indskud for selskabets forpligtelser. Ejeren kan ikke pålægges at indskyde yderligere midler i iværksætterselskabet. Der skal derfor tages stilling til finansiering af selskabets drift og investeringer, og det kan være hensigtsmæssigt at indskyde mere end minimumskravet på DKK 40.000.

Ejeren af et nystiftet anpartsselskab med et lille kapitalindskud må forvente, at et pengeinstitut og andre kilder til finansiering af selskabets drift og investeringer vil forlange personlig kaution eller anden sikkerhed, men den personlige hæftelse gælder så kun for kendte og accepterede krav. Den begrænsede hæftelse vil derimod være effektiv over for andre, f.eks. leverandører og offentlige kreditorer, herunder SKAT. Det samme gælder, hvis der på et tidspunkt skulle opstå et erstatningskrav mod selskabet.

Skattemæssige forhold

Indkomsten fra selskabet beskattes i selskabet. Underskud herfra kan hverken modregnes i ejerens øvrige indkomst eller en evt. ægtefælles indkomst. Indgårselskabet i en koncern, er der visse muligheder for sambeskatning af selskaberne.

Ejeren vil ud over løn blive beskattet af udbytte og avance ved salg af ejerandele i selskabet. Beskatningen vil afhænge af ejerens øvrige forhold, og det vil derfor være hensigtsmæssigt at få rådgivning fra revisor om optimering af skattebetaling og om konsekvenser ved evt. tab på ejerandelene, lån og kautioner m.v. over for selskabet.

Warning: Undefined array key 0 in /customers/8/a/f/businesslawyers.dk/httpd.www/wp-content/plugins/wp-google-analytics-scripts/wp-google-analytics-scripts.php on line 394