Iværksætterjura er ikke bare almindelige jura, selvom det er de samme love, man skal rette sig efter.

Det drejer sig ikke bare om at have en standardkontrakt, der er lovlig, men om at have den rigtige type kontrakt, der passer til iværksættervirksomhedens behov og natur.

Et typisk eksempel er kontrakter, der ikke i tilstrækkelig grad tager højde for de hyppige ændringer i projekter og organisation, som ofte kendetegner start-ups.

Vi har udviklet modeller, der er tilrettet moderne virksomheds- og samarbejdsformer.

Se også: Hvad er et iværksætterselskab?

Per 1.1.2014 er det muligt at lave en ny slags selskaber i Danmark som alternativ til anpartsselskabet og aktieselskabet – her er tale om iværksætterselskabet. I forhold til et ApS er det nemmere at stifte et iværksætterselskab, forkortet IVS, da indskudskapitalen med et IVS er på 1 krone.

Til sammenligning er indskudskapitalen før 2014 80.000 kroner og efter 50.000 kroner. Indskudskapitalen er den kapital, man skal skyde ind i selskabet og som man minimum hæfter med i forhold til selskabets kreditorer. Når indskudskapitalen med et IVS er på en krone betyder det, at man faktisk kun hæfter med en krone det første stykke tid. Herved er det både billigt og næsten risikofrit at starte et selskab i Danmark, hvor man stadig er juridisk adskilt og derved personligt beskyttet.

Stiftelse af IVS følger de samme procedurer som stiftelse af ApS. Der skal udfyldes en ejerbog, stiftelsesdokumenter- og vedtægter og en udfyldende ejeraftale kan med fordel aftales, hvis man er flere personer om ens IVS.