Business Lawyers Network

Business Lawyers Network er et netværkssamarbejde for bl.a. erhvervsjurister, advokater og revisorer. Det er ikke et selvstændigt advokatfirma eller selvstændigt statsautoriseret revisionskontor.

Daglig ledelse

peterhagen sh (3)Statsaut. ejendomsmægler og tidligere salgschef i både IBM og Hitachi.

Peter Hagen varetager den daglige ledelse i Business Lawyers Network ApS.

Peter Hagen er bankuddannet og har arbejdet i Privatbanken med ansvar for garantiforsikringer. Han har efterfølgende repræsenteret Credit Suisse i Danmark.

Forretningside

Erhvervsjurister i samarbejde med revisorer og advokater.

Firmaet er et rådgivnings og konsulentfirma, der primært beskæftiger sig med rekonstruktion ifølge den nye konkurslov, der er trådt i kraft den 1/4-2011, som træder i stedet for betalingsstandsning.

Klienterne kommer fra tilfredse klienters omgangskreds eller findes via henvisninger fra opgaveformidlere.

Rekonstruktøren skal ikke nødvendigvis være advokat (men skal være dækket af professionel ansvarsforsikring ligesom en advokat), faktisk er der lagt op til at rekonstruktøren skal være mere forretningsminded end det er oplagt for advokater. Erhvervsjurister / Cand.Merc.Jur uddannede er oplagte til dette.

I forbindelse med rekonstruktioner skal også bruges en uvildig regnskabskyndig tillidsmand, hvilket normalt vil være en revisor evt. registreret eller statsautoriseret. Men også en statsautoriseret ejendomsmægler kan være et oplagt emne i sager med ejendomme involveret.

Vision

Det er et faktum, at finanskrisen har gjort det svært for både små og store virksomheder. Nu er der kommet en lov (trådt i kraft 1/4-2011), som gør det nemmere at rekonstruere konkurstruede virksomheder.

Alternativet for konkurstruede virksomheder var tidligere en betalingsstandsning, der i 98% af tilfældene alligevel endte i en konkurs. Nu giver loven mulighed for en rekonstruktion, der ved hjælp af f.eks. frasalg og akkordordninger øger virksomhedens chancer for overlevelse og giver kreditorerne bedre chancer for at se nogle af de penge, de har tilgode.

Business Lawyers fokuserer målrettet på at skabe en win-win situation, således at en konkurs undgås. Kreditorerne har større sandsynlighed for at få pengene igen når aktiverne ikke nødvendigvis skal tvangsrealiseres i en konkurs og skyldneren (debitor) får en fair chance for at beholde skindet på næsen.

Erhvervsjurister, revisorer, advokater, virksomhedsformidlere, rationaliseringseksperter, kapitalformidlere og investorer. Kort sagt: Det, der skal til for at rekonstruere en virksomhed.

Det er vores vision, at vi kan gøre en positiv forskel ved at redde de sunde dele af de virksomheder, der er kommet i uføre og dermed være med til at sikre arbejdspladser og værdier i Danmark.

Med en forventet stigning i antallet af konkurser og igangværende incassosager i Danmark er der nok at tage fat på.

Organisation

Organisationen er bygget op omkring et advisory board – et rådgiverpanel bestående af erhvervsjurister, advokater og revisorer, samt virksomhedsformidlere og økonomiske rådgivere.

Administrationen er blevet automatiseret mest muligt ved hjælp af internettets mange faciliteter. Henvendelser sker derfor i første omgang via email, men der er en person i den anden ende, som du naturligvis kan tale med på telefon eller videokonference, når den bedste person til opgaven er fundet.

Ansvarsforsikring

Selskabet har i 2011 tegnet professionel ansvarsforsikring policenr. VAS1100640 hos HDI-Gerling Forsikring (tidl. Nassau Forsikring), Indiakaj 6, 1, 2100 København Ø, CVR.nr. 20 30 04 34., www.hdi-gerling.dk

Den enkelte advokat/erhvervsjurist har en individuel forsikringsdækning for professionelt ansvar op til 2.500.000 DKK pr. advokat/erhvervsjurist pr. år og garantiforsikring for op til 5.000.000 DKK pr. advokat/erhvervsjurist pr. år.

HDI-Gerling Industrie Versicherung AG er en del af Talanx Gruppen, placeret som den tredje største forsikringskoncern i Tyskland, med bruttopræmieindtægter på over 200 milliarder DKK om året. HDI-Gerling er repræsenteret ved en global tilstedeværelse i 31 lande.

Netværkssamarbejde

Et netværkssamarbejde hvor den, der er bedst til opgaven, løser den.

Vores primære ekspertiseområde er:

 • Rekonstruktion

Men vore samarbejdspartnere er også eksperter indenfor nedennævnte områder, så bare sig til, hvis du har behov for hjælp.

 • Crowd Equity – Crowd Funding
 • Inkasso
 • Konkurser
 • Ejendomshandel / Administration / Belåning / Vurdering
 • Virksomhedsoverdragelser / M&A
 • Børsnoteringer / Prospektudarbejdelse
 • Banker / Finansielle virksomheder
 • Forsikring / Pension
 • IT
 • Regnskab / Revision / Bogføring / Budget
 • Forretningsudvikling / Innovation / Rationalisering
 • Virksomhedspræsentation / Businessplan
 • Konfliktløsning / Mediation
 • Patentret / international immerterialret

Vurderingsmænd

Vurderingsmænd, valuarer og fag-eksperter bruges for at sikre en korrekt bedømmelse af virksomhedens aktiver.

Virksomheds-formidlere

Virksomhedsformidlere finder købere til de rekonstruerede virksomheder eller de dele af virksomheden, der skal sælges fra, for at den øvrige del kan overleve.

Advokater

Vi samarbejder med forskellige advokater, der er dygtige på hvert deres område. Advokater benyttes bl.a. som kuratorer og bobestyrere.

Opgaveformidlere

Opgaveformidlere er de personer, der skaffer opgaverne til Business Lawyers Network, der så finder de bedste rådgivere (advokater, revisorer, erhvervsjurister m.v.) til at løse opgaven.

Erhvervsjurister

Erhvervsjurister bruges som rekonstruktører.

Revisorer

Revisorer benyttes i forbindelse med regnskabs- og budgetudarbejdelser og som tillidsmænd i rekonstruktioner. Registrerede revisorer og statsautoriserede revisorer bruges afhængigt af opgavens art.