ICO, Crowdfunding og Equity Crowdfunding

Crowdfunding er et af de områder, der er i rivende udvikling.

Specielt Equity Crowdfunding stiller store krav til dokumentation, procedurer og samarbejde med fondsmæglerselskab under tilsyn.

Vi har kontakten til fondsmæglerselskabet, der har erfaring med equity crowdfunding.

Vi har ekspertisen vedr. alle relevante opgaver i forbindelse med kapitaltilførsel.

businesslawyers-silhouettes3