Due Dilligence

You are here: Home » Andre ydelser » Due Dilligence

Juridisk og regnskabsmæssig due dilligence.

I forbindelse med virksomhedshandler, rekonstruktioner, børsnoteringer, kapitaludvidelser m.v. er der behov for regnskabsmæssige og juridiske due dilligencer af varierende omfang. Vi har et team af dygtige personer, der udover erhvervsjurister og revisorer også omfatter vurderingsmænd og statsautoriserede ejendomsmæglere.


businesslawyers-silhouettes